วิธีเปลี่ยนอาชีพ Swordman

  • ต้องเป็นอาชีพ Novice เท่านั้น
  • ต้องมี Job Lv.10
  • ต้องอัพสกิล Basic Skill Lv.9
  • ให้ผู้เล่นที่จะทำการเปลี่ยนอาชีพ Swordman เดินทางมายังเมือง Izlude ดังภาพ
  • หลังจากนั้นให้เข้าวาปมารับเควสกับหัวหน้า Swordman แล้วท่านต้องเข้ารับทำการทดสอบจำนวนทั้งหมด 3 ด่านด้วยกัน
  • ด่านแรก เราจะต้องหลบหลุมต่างๆ ในด่านนั้นให้ได้ ซึ่งก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการเดิน ถ้าหากเดินตกหลุมก็ต้องค้นหาทางออก และระหว่างทางก็จะมีมอนสเตอร์มาคอยโจมตีเราทำให้เราเสียเวลามากขึ้น เมื่อหาทางออกได้ เราก็ต้องมาเริ่มในด่านนั้นใหม่ตั้งแต่ต้น!
  • ด่านที่สอง จะเป็นเพียงทางเดินที่มีแค่ไม้ยาวๆ ให้เดินต่อไปให้ได้ ซึ่งแน่นอนว่าโอกาสตกนั้นมีสูงมาก แนะนำว่าควรให้เดินทีละ 3 ก้าวไปเรื่อยๆ และมือต้องนิ่ง ! ถึงจะผ่านด่านนี้ไปได้
  • ด่านที่สาม ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายก็เป็นทางเดินที่ไม่ค่อยอันตรายนักให้เดินมาเรื่อยๆ แบบชิลๆ ได้เลย แต่ก่อนสุดปลายทางนั้นก็ต้องระวังกันหน่อย เพราะทางจะขาดไปเล็กน้อย ต้องเล็งดีๆ ถึงจะผ่านด่านไปได้
  • เมื่อผ่านด่านมาได้ทั้ง 3 ด่าน ภายในเวลา 10 นาทีก็จะถือว่าผ่านการทดสอบ! ให้คุยกับ NPC เพื่อวาร์ปกลับไปยังหน้าสถานที่เปลี่ยนอาชีพเป็น Swordsman และคุยกับ NPC Swordsman ตรงเค้าท์เตอร์ที่เราเคยคุยตั้งแต่แรก จากนั้น เราก็สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Swordsman ได้แล้ว