วิธีเปลี่ยนอาชีพ Merchant

 • ต้องเป็นอาชีพ Novice เท่านั้น
 • ต้องมี Job Lv.10
 • ต้องอัพสกิล Basic Skill Lv.9
 • หากต้องการเปลี่ยนอาชีพ Merchant โดยเงื่อนไข Novice ต้องมี Job Level. 10 และมีสกิลติดตัว Basic Skill Level. 9 อัพ Skill Job ให้หมดเสียก่อน หลังจากนั้นเราจะได้วารป์ไปยังเมือง Alberta คุยกับ NPC Merchant และให้เลือกตอบ “ต้องการเป็น Merchant” และให้เลือกลงทะเบียน จากนั้นเขาจะบอกรหัสสินค้า และสุ่มให้เราไปส่งสินค้าเพียงที่เดียวเท่านั้น จากทั้งหมด 4 ที่
 • เข้าไปคุยกับ NPC Merchant Guildsman (วาร์ปขวามือ) ให้เราคุยเพื่อขอรับสินค้า และเลือกสถานที่ที่เราต้องการไปส่งสินค้า จากนั้นให้ในรหัสสินค้าตามเงื่อนไขที่ คุยกับ NPC Merchant ในตอนแรก
 • หมายเลขซีเรียล 2485741 หรือ 2328137 - พัสดุสำหรับพนักงาน Kafra ใน Prontera (พิกัด: prontera 248,42)
 • หมายเลขซีเรียล 2989396 หรือ 2191737 - พัสดุสำหรับ Guild Staff ใน Mage Guild in Geffen (พิกัด: geffen_in 155,122)
 • หมายเลขซีเรียล 3012685 หรือ 3487372 - พัสดุสำหรับนักเรียนย้อมในอาคารใน Morroc (พิกัด: morocc_in 140, 102)
 • หมายเลขซีเรียล 3318702 หรือ 3543625 - พัสดุสำหรับพนักงาน Kafra ในเกาะ Byalan (พิกัด: izlu2dun 106,58)
 • สถานที่ส่งสินค้ามี 4 ที่ได้แก่… เมือง Prontera [พิกัด 246, 50] บริเวณมุมขวาล่างของเมือง คุยกับ NPC Kafra
 • เมือง Geffen [พิกัด 65, 174] บริเวณมุมซ้ายบนของเมือง ที่เปลี่ยนอาชีพเมจ คุยกับ NPC พนักงานสมาคม
 • เมือง Morroc [พิกัด 271, 269] บริเวณโรงแรมมุมขวาบนของเมือง ให้เข้าวาร์ปขวามือ และคุยกับ NPC ลูกศิษย์
 • เกาะ Byalan [พิกัด 105, 61] นั่งเรือจากเมือง Izude NPC กาลาสี (ขวาบน) แล้วเลือกไปเกาะ Byalan แล้วเดินขึ้นบันไดไปคุยกับ NPC Kafra Staff หากต้องมาส่งของที่นี่ NPC ตัวแรกจะฝากจดหมายมาให้กับKafra ด้วยและเมื่อส่งจดหมายแล้ว จะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 200 zeny