วิธีเปลี่ยนอาชีพ Magician

 • ต้องเป็นอาชีพ Novice เท่านั้น
 • ต้องมี Job Lv.10
 • ต้องอัพสกิล Basic Skill Lv.9
 • ขั้นตอนที่ 1 …เพื่อนๆ จะต้องเป็น Novice Job 10 ก่อน โดยระหว่างการเก็บเลเวลใน Training Ground ให้เพื่อนๆ เก็บไปเทม 3 ชิ้นนี้ไปด้วยคือ Jellopy,Fluff,Milk อย่างน้อย 10 ชิ้น ยกเว้น Milk แค่ชิ้นเดียวพอ (Milk มีโอกาสดร๊อกยากหน่อยเพื่อนๆ สามารถไปซื้อได้ที่เมือง prontera)
 • เมื่อครบแล้วให้เพื่อนๆ คุยกับ Npc ที่ชื่อ Mage เขาจะส่งเราไปยังสมาคม Mage เพื่อเปลี่ยนอาชีพนั้นเอง (ต้องวาปจากเมือง Morocc มายังเมือง Geffen แล้วมาห้องเปลี่ยนเมจ)
 • ขั้นตอนที่ 2 …เมื่อเพื่อนๆ มาถถึงสมาคม Mage ให้เข้าไปคุยกับ Npc ที่ชื่อ เจ้าหน้าที่สมาคม Mage เพื่อเปลี่ยนอาชีพ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพ เป็นการทำน้ำยามา 1 อย่างจากทั้งหมด 4 อย่าง โดยเราจะได้รับมอบหมายให้ทำน้ำยาตามสูตรที่สุ่มได้
 • ขั้นตอนที่ 3 …เมื่อได้สูตรการทำน้ำยามาแล้วให้เพื่อนๆ ไปคุยกับชั้นหนังสือที่ดูด้านขวา เพื่อดูว่าน้ำยาที่เราได้มีส่วนผสมอะไรบ้าง ให้จำไว้ว่ามีไอเทมอะไรบ้างที่ต้องผสม เเละใส่ไปกี่ชิ้น
 • Item ส่วนผสม รหัสน้ำยา ตัวช่วยกระตุ้น
  น้ำยาหมายเลข 1

  น้ำยา Payon Solution

  Jellopy x2 ea

  Fluff x3 ea

  Milk x1 ea

  8472 Yellow Gemstone
  น้ำยาหมายเลข 2

  ไม่ใช้น้ำยาเป็นส่วนผสม

  Jellopy x3 ea

  Fluff x1 ea

  Milk x1 ea

  3735 Red Gemstone
  น้ำยาหมายเลข 3

  น้ำยา Payon Solution

  Jellopy x6 ea

  Fluff x1 ea

  2750 Blue Gemstone
  น้ำยาหมายเลข 4

  น้ำยา Morroc Solution

  Jellopy x2 ea

  Fluff x3 ea

  5429 1 Carat Diamond