วิธีเปลี่ยนอาชีพ Acolyte

  • ต้องเป็นอาชีพ Novice เท่านั้น
  • ต้องมี Job Lv.10
  • ต้องอัพสกิล Basic Skill Lv.9
  • สำหรับการเปลี่ยนอาชีพนั้นไม่ยากมากสำหรับมือใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ …ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมาถึงเราจะมาอยู่ที่ โบสถ์ ในเมือง Prontera ให้เราคุยกัย Npc ที่ชื่อว่า Cleric เพื่อเข้าทดสอบการเป็น Acolyte โดยให้ออกเดินทางไปยังจุดต่างที่มี Npc รออยุ่ ซึ่งจะสุ่มเลือก 1 ที่ จากทั้งหมด 3 ที่นั้นเอง(เพื่อนๆ สามารถเช็คสถานที่ได้โดยกด Alt+U)
  • สถานที่แรกคือ ตะวันออกเฉียงเหนือของ Prontera พิกัด Prt_fild03
  • สถานที่ต่อมาคือ ตะวันตกเฉียงเหนือของ Prontera พิกัด Prt_fild00
  • สถานที่สุดท้ายคือ ทิศเหนือของ morroc พิกัด Mor_fild07
  • (ทั้งนี้ให้เพื่อนๆ ไปตามสถานที่ที่ได้รับมาเท่านั้นไม่ต้องไปครบทั้งหมด) …ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อคุยกับ Npc ที่เราได้รับมอบหมายแล้ว ให้เดินทางกลับมายังโบสถ์ ในเมือง Prontera อีกครั้งเพื่อคุยกับ Npc ที่ชื่อว่า Cleric เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้แล้ว (ทั้งนี้ระหว่างทางกลับจะไม่สามารถกดใช้ Butterfly wing )